Tyxo.bg counter ЗАЩИТА НА СЛУХА

ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА НА СЛУХА

 

Изработени според начина ви на живот        

 

Всекидневно сме заобиколени от различни звуци и затова често не взимаме впредвид, че някои от тях могат да доведат до Загуба на Слуха Предизвикана от Шума (ЗСПШ).

Според множество научни изследвания, когато сме изложени на вреден шум, които е твърде силен и/или продължава твърде дълго чувствителните структури в нашето вътрешно ухо могат да се повредят и това да доведе ЗСПШ. 

 

Кои звуци могат да причинят ЗСПШ ?

ЗСПШ може да бъде причинен от краткотраен интензивен "импулсен" звук като например експлозия, или от продължително излагане на високи звуци за голям период от време като например работа в шумна среда, рок концерт или шумно спортно събитие.

 

Силата на звука се измерва в единици наречени децибели (dB). Например бръмченето на хладилника е 40 dB, нормален разговор е около 60 dB, а шумът от трафика в града може да достигне 85 dB. Дълга или повтаряща се експозиция на шум равен или по голям от 85 dB може да доведе до слухова загуба. Важно за здравето на вашият слух е да знаете кога да използвате защита на слуха.

 

 

ВИДОВЕ ЗАЩИТА НА СЛУХА

loading...
Телефон за връзка032/24 05 06
За контакти с насoffice@audiohelp.bg